Des de Dipsalut oferim activitats formatives adreçades, principalment, als professionals que intervenen en salut pública i acció social. L’objectiu és facilitar-los l’aprenentatge continuat perquè pugin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències.

Aquestes activitats es relacionen principalment amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents: ODS 4 (concretament, per garantir l’accés en condicions d’igualtat a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, facilitant oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom) i ODS 3 (en la meta de garantir el desenvolupament i la capacitació en matèria d’alerta primerenca, reducció i gestió dels riscos per a la salut).

A continuació, enumerem els cursos que s’ofereixen de manera continuada:

Accions formatives de salut ambiental

 • Gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losi.
 • Curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions sanitàries d’alt i baix risc.
 • Curs per al personal manipulador de les xarxes d’aigües d’abastament de consum humà.
 • Curs per a personal operador i mantenidor de piscines d’ús públic.
 • Curs bàsic de formació per a personal manipulador d’aliments del comerç minorista i la restauració.

Accions formatives de promoció de la salut i acció social

 • Primers auxilis psicològics en situacions d’emergència.
 • Intervenció psicològica d’urgència per a víctimes de violència sexual.
 • Autoprotecció psicològica i tècniques de destraumatització per a personal integrant dels equips d’emergència.
 • Primers auxilis psicològics en situacions d’emergència a distància.
 • Diversitat de gènere: com integrar-la en l’àmbit local.
 • Gestió pràctica d’emocions.
 • Diversitat de gènere per a càrrecs electes.
 • Comunicació no violenta en la gestió restaurativa de les relacions i els conflictes.
 • Taller grupal “Com parlar als infants i adolescents”.
 • Consum d’alcohol i altres drogues. Com abordar-les des del municipi.
 • Educació sexual i conseqüències de la pornografia.
 • Municipis coeducadors, més enllà de l’escola
 • Comunicació no sexista i inclusiva
 • Prevenció maltractaments a les persones grans.
 • Dret a morir dignament.
 • Prevenció de l’abús sexual infantil.
 • Com afrontar la discriminació LGBTI+.
 • Els serveis d’acolliment per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.
 • Les polítiques d’igualtat dins l’entorn de treball de l’administració pública.
 • Introducció del benestar i les cures als equips de serveis socials.
 • Abordatge de la violència filioparental i les crisis familiars.
 • Cooperació i Drets Humans per a personal tècnic i càrrecs polítics dels municipis de Girona

Publicacions

Descarrega’t el Programa de Formació en pdf!