Termes i condicions

Drets d’imatge

La formació en línia pot ser gravada i es poden prendre imatges o captures de pantalla que posteriorment podrien ser difoses mitjançant els diferents mitjans (arxiu, memòria de la formació, butlletins, Portal web, ..). En el cas que no vulguis que la teva imatge o la teva veu aparegui en els enregistraments o a les captures que es puguin realitzar et preguem que ho comuniquis al responsable de la formació a l’inici d’aquesta per tenir-ho en consideració.

Protecció de dades

Trobareu tota la informació de la política de protecció de dades a: http://www.ddgi.cat/web/nivell/380/s-/Proteccio-de-dades