Primers auxilis psicològics en situacions d’emergència. Presencial


Jordi Frau i Carreras

Psicòleg especialista en psicologia de les emergències i responsable de la Unitat de Crisis i Emergències d’Axios Suport Psicològic a l’Administració.


Persones integrants dels equips de primera resposta davant situacions de crisi: cos de policia, cos de bombers, membres de protecció civil que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de la demarcació de Girona.


A determinar

Objectiu general

El curs ofereix formació bàsica en primers auxilis psicològics i en tècniques d’autoprotecció psicològica dirigides específicament als membres dels equips d’intervenció en situacions de crisi.

Objectius específics

  • Familiaritzar-se amb els àmbits d’intervenció i les tasques dels equips d’atenció psicològica en emergències.
  • Reconèixer les reaccions habituals en situacions d’emergència, la problemàtica i les dificultats que comporten les intervencions en aquestes situacions.
  • Adquirir coneixements, estratègies i habilitats per proporcionar suport psicològic immediat a les víctimes de diferents esdeveniments crítics.
  • Conèixer l’impacte psicològic de les emergències en els professionals que hi intervenen.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Gratuït

:
13/03/2024 - 17/07/2024
:
01/04/2024 - 01/04/2024
:
8
:
Presencial
:
A les Comissaries de policies de Comarques Gironines
Girona, Gironès