Diversitat de gènere: com integrar-la en l’àmbit local (F2226h)


Bloc 1. Lluïsa Jiménez, responsable de l’àrea LGBTI de la Direcció General d’Igualtat. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Bloc 2. Joan Bosch, responsable SAI territorial comarques gironines. Serveis Territorials de TASF a Girona.

Bloc 3. Anna Garcia Alonso Orientadora.Videoconferències per Zoom d’11:00 h a 12:30 h

Objectius generals

Conèixer el protocol que desplega el deure d’intervenció de totes les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya.
Formar i sensibilitzar les persones que treballen a les administracions públiques per dur a terme les tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure i la comunicació, d’acord amb la Llei 11/14.

Continguts

• Bloc 1. La construcció social del gènere i els estereotips sexistes.
• Bloc 2. Polítiques LGBTI: xarxa de serveis d’atenció integral.
• Bloc 3. La Llei 11/14, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
• El deure d’intervenció de les persones que treballen a l’administració pública.

Avaluació
S’avaluarà el curs a través de l’assistència i el treball personal.

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Gratuït

:
12/02/2024 - 18/07/2024
:
13/02/2024 - 20/02/2024
:
6
:
En linia