Curs bàsic de formació per a personal manipulador d’aliments del comerç minorista i la restauració (F1108ai)


Alejandro Puñet
Consultor. Especialista en seguretat alimentària.


Curs orientat a les persones que treballen al comerç minorista d’alimentació i la restauració que exerceixin la seva tasca en equipaments municipals de la demarcació de Girona.


De 17h a 20h

Objectius

  • Identificar els perills relacionats amb els aliments, així com les conductes i els hàbits en higiene personal.
  • Conèixer els prerequisits que regula la legislació per a aquest sector, i que han de complir les empreses relacionades amb l’alimentació, incloent els aspectes relacionats amb la manipulació dels aliments.

Objectius Generals

  • Conceptes bàsics: higiene alimentària, seguretat alimentària i traçabilitat.
  • Perills associats als aliments.
  • Les toxiinfeccions alimentàries.
  • Mesures preventives relacionades amb la manipulació dels aliments.
  • Anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).

Acreditació

Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Gratuït

:
13/03/2024 - 05/06/2024
:
06/06/2024 - 06/06/2024
:
3
:
En linia