Comunicació no sexista i inclusiva – CURS ANUL.LAT


Cristina Vila Peñuelas
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster d’Agent
d’Igualtat entre homes i dones en l’àmbit rural a la Universitat de Lleida (2007), postgrau
de Turisme Cultural a la Universitat Oberta de Catalunya (2007) i curs d’especialització
en LGTBIQ* acompanyament i suport psicosocial a la diversitat de gènere i
afectiu-sexual.


Curs orientat al personal tècnic de l’administració local o a qualsevol persona que tingui interès en utilitzar un llenguatge no sexista i una comunicació inclusiva a la seva feina.


de 10:00h a13:00h

Dates

3,5 i 7 de juny

Objectius generals
Entendre que les llengües no són asèptiques, sinó que contenen una visió concreta del món. Veure com s’ha representat la feminitat i la masculinitat en el llenguatge, reconèixer-hi formes sexistes i estereotipades i trobar estratègies per parlar i escriure de forma inclusiva i sense sexisme.

Objectius específics
• Veure que les llengües no són asèptiques, sinó que contenen una visió particular del món.
• Conèixer l’androcentrisme lingüístic i l‘empremta que ha deixat el patriarcat en el llenguatge.
• Saber detectar el sexisme en el llenguatge.
• Desenvolupar estratègies per neutralitzar la pervivència dels estereotips sexistes a la llengua.
• Desenvolupar estratègies per fer visibles les dones i el col·lectius no binaris en la llengua i en el discurs.
• Conèixer eines i estratègies per redactar textos i documents inclusius.
• Emprar un llenguatge inclusiu com a llengua oficial, a l’hora de parlar i redactar documents.
• Treballar per erradicar la violència masclista per tal que les nenes, noies, dones i les persones LGBTIQ* se sentin incloses en el llenguatge.

Continguts
• La llengua com a transmissora d’una visió androcèntrica del món. Sexisme i androcentrisme lingüístic.
• Representacions androcèntriques i estereotipades en el llenguatge i en les imatges.
• La invisibilitat de les dones en el llenguatge. Estratègies per neutralitzar-la.
• Detecció d’elements sexistes o androcèntrics en frases o textos que es presenten i propostes d’una redacció que faci visibles les dones d’una forma adequada.
• Diferències en les estratègies comunicatives de dones i homes.
• Adquirir eines no sexistes i inclusives a l’hora de parlar i escriure.

Metodologia
La metodologia del curs consistirà a participar en les següents tasques:
• Accés al contingut teòric del curs mitjançant Moodle.
• Realització d’exercicis i qüestionaris per practicar el llenguatge i la comunicació inclusiva i no sexista.
• Participació a través d’un fòrum de debat per resoldre dubtes i fomentar la participació del grup.
• Un treball final que consistirà a analitzar algun aspecte de la comunicació interna o externa del lloc de treball, com un butlletí informatiu, les xarxes socials, una campanya, etc.

Avaluació
S’avaluarà el curs a través de l’assistència, qüestionaris i un treball final.

Acreditació
Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Gratuït

:
13/03/2024 - 30/05/2024
:
03/06/2024 - 07/06/2024
:
9
:
Presencial
:
Dipsalut. Edifici Jaume Casademont. Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. C/ Pic de Peguera, 15 – La Creueta,
Girona, Gironès