Introducció a l’abordatge de les violències sexuals


Alba Alfageme i Casanova
Psicòloga especialista en psicologia de les emergències, violència masclista i victimologia.
Autora del llibre: Quan cridem els nostres noms. Guia per l’autoconsciència i resiliència feminista.


Persones professionals interessades en l’abordatge de les violències sexuals.


de 10h a 14h

Dates

5, 26 d’abril i 10, 17 de maig

Objectiu general
Conèixer la complexitat de les violències sexuals i així com la seva diversitat de formes, i alhora compartir un model d’abordatge i atenció psicològica idoni per a les persones víctimes de violències sexuals per a poder garantir la seva recuperació.

Objectius específics
Comprendre la relació entre el sistema patriarcal i les violències sexuals, entendre el trauma per a poder gestionar aquestes situacions i incorporant estratègies concretes per a l’acompanyament a les dones víctimes de les violències sexuals.

Continguts
1. El sistema patriarcal i les violències masclistes
2. Marc conceptual de les Violències sexuals
3. Tipologies de violències sexuals
( tràfic d’éssers humans, matrimonis forçats, VS en entorns d’oci, parella…)
4. Abordatge psicològic de les violències sexuals
5. El trauma i la resiliència
6. La cura del professional

Avaluació
S’avaluarà el curs a través de l’assistència, qüestionaris i un treball final.

Acreditació
Certificat d’assistència amb aprofitament del curs.

Gratuït

:
13/03/2024 - 04/04/2024
:
05/04/2024 - 17/05/2024
:
20
:
En linia